• Om Foreningen exitWHO!!

  exitWHO!! er en forening, registrert i Brønnøysundregisteret og kan nås på post@exitwho.net

   

  exitWHO ble opprettet på grunn av hemmelighold rundt svært alvorlige avtaler mellom norske myndigheter og WHO. Og på bakgrunn av de siste års sensur, nedstenging og ekstreme smittevern regimet.

   

  Derfor har vi startet arbeidet med å stoppe avtalene og å få Norge ut av WHO.

  Basert på de siste års erfaring, ser vi at vår nasjonale og individuelle suverenitet står i direkte fare.