• Folkebevegelse mot WHO

    Nå gjelder det å stå samlet mot WHO, derfor er denne spleisen opprettet, slik at vi får distribuert informasjon over alt.