• Litteraturhuset, Oslo - 27/4-24

  Professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt - Betenkningen om rettsutviklingen i WHO del II

  Litteraturhuset, Oslo - 27/4-24

  Advokat Jørgen Heier - Grunnleggende prinsipper undergraves i norsk rett

  - Departementet holder tilbake viktig informasjon

  - Alvorlige WHO-endringer bak lukkede dører

  Hvor viktig er menneskerettighetene og hva kan tapet av menneskerettighetene bety?

  Debatten 19. oktober 2023 ·

   

  Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse?