Høringssvar til grunnlovsforslag om begrensning i menneskerettighetene og om derogasjon fra menneskerettighetene.

Av Foreningen exitwho.

 

[1][2]«Genteknologiutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 30. november 2020”. I dette lovforslaget, basert på dette utvalget, er foreningen exitwho sjokkerte over at dette i det hele tatt vurderes!

Dette er absolutt ikke en god måte å håndtere mattrygghet på. [3]GMO produkter og PB produkter (presisjonsavlede organismer) bør heller merkes veldig godt og tydelig!

Det refereres tydelig til samarbeid med WHO, FN, FAO og WOHA m.fl., det er til og med et eget punkt i dokumentet [4](5.6.4)

“Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs særorganisasjon for helsespørsmål”. (…) “…mattrygghet (…) WHO har sammen med FAO innkalt til flere ekspert konsultasjoner om evaluering av genmodifiserte matvarer og gitt tekniske råd til Codex Alimentarius-kommisjonen ved å bidra inn i arbeidet med utviklingen av Codex-retningslinjene om risikovurdering av mat avledet fra moderne bioteknologi”.

“WHO og FAO har også et utstrakt samarbeid når det gjelder mattrygghet. Som moderorganisasjoner har de et felles ansvar for budsjettet til Codex Alimentarius. WHO har også hovedansvaret for Codex Alimentarius Trust Fund, hvor Norge tidligere har bidratt med midler. WHO har i tillegg bygget opp et internasjonalt meldesystem innen mattrygghet”.

At Norge bidrar med midler til Codex Alimentarius Trust Fund[5][6], som WHO har hovedansvaret for, er dessverre ikke overraskende. Da fondets formål er å implementere 6 av FNs bærekraftsmål, hvor ingen er såkalt utelatt når det kommer til å forhindre sult, men måten WHO, Norge, FN osv velger å løse dette på er totalt sjokkerende! At GMO og PB + insekter som mat skal være løsningen, hvor i tillegg GMO blir [7]patentert og verden blir avhengige av denne typen “mat” gjennom et globalt mat distribusjonssystem, som vi i tillegg ikke vet hva helsekonsekvensene av er i det lange løp er forkastelig.

I kapittel 14, hvor det omtales forslag til §4, (samt §2 om PB) som tar for seg genmanipulering, kloning mm. er eksepsjonell horribel. Da vi tydelig ser at her er det kun fortjeneste og ikke menneskets helse som står i fokus. 90 dagers observasjon av rotter i diverse forsøk er på ingen måte en tilfredsstillende studie, da dette vil påvirke menneskers helse. Ikke bare nålevende, men i generasjoner! Å i det hele tatt vurdere, forsøke og å lage et lovforslag som dette er skrekkelig! Dette er totalt uakseptabelt, da det i tillegg ikke gjøres studier på akkumulert effekt. Det er også ikke sett på viktigheten av å holde seg så nær naturens eget materiale, men heller genmodifisere alle produkter slik at alt kan patenteres og dermed brukes i fortjeneste. Her ser vi tydelig at interesser kommer før folkehelsen!

Det har aldri vært en sykere befolkning, de fleste feiler noe i en eller annen grad og mange dør. Overdødeligheten har heller ikke gitt denne type genmodifisering et positivt spark, da det er tydeligvis en sammensetning av mange faktorer som bidrar til situasjonen spesielt vesten befinner seg i nå. Samtidig er kostholdsrådene fullstendig basert på [8]helseskadelige anbefalinger, da det tar hensyn til klimaet først. Men hva skal man med en bedre klima helse om befolkningen er syk?

Det finnes et lager med naturlig original korn på [9]Svalbard, hvorfor benyttes ikke naturens egne frø til matproduksjon, da mange av disse i tillegg er flerårige? [10]Genmodifiserte frø varer som regel kun 1 sesong og gir mye dårligere næring!

Da det er veldig mange som lider av forskjellige [11]intoleranser, allergier, mage/tarm sykdommer og kreft er det viktigere enn noen gang å merke maten tydelig, da disse kan føre til forverring av helse bildet. Menneskerettighetene er fortsatt gjeldende og derfor skal disse følges, da menneskers ulike helse og behov må respekteres!

Vi er hva vi spiser og det å fjerne merking av en slik form for produsert føde viser at det ikke finnes noen form for respekt for medmennesker, kun profitt som står i fokus.

Norge har subsidiert [12]økologisk landbruk og dette bør fortsette, da disse produktene bør være de billigste på markedet- Samtidig er det veldig betenkelig at WHO ikke har satt dette som hovedfokus da det kommer til matsikkerhet, da det sikrer [13]folkehelsen og naturen!

Vi i foreningen exitwho ser på dette som en skammelig utvikling, da alle mennesker skal respekteres på tvers av sitt livssyn, helsetilstand, preferanser i matveien og friheten til å kunne velge det som er rett for en selv når det kommer til primærbehov, slik som mat er. Vi forventer at dette lovforslaget blir møtt med et unisont NEI og forkastes i sin helhet og at alle produkter vil bli tydelig merket i fremtiden, også produkter som inneholder INSEKTER!!!

 

Kan også leses i Steigan 

Viktig at alle sender inn høringssvar for å sikre ren mat, støtte økologisk landbruk og å sikre folkehelsen!

Link til høringssvar:

 

Høringsfristen er 22. februar 2024.

 

 

 

 

 

broken image