Hvordan forlate Verdens Helseorganisasjon - WHO

Et spørsmål som ofte stilles er hvordan nasjoner kan forlate WHO, siden det ikke er noen prosedyre for hvordan landene kan forlate WHO spesifisert i WHO`s Grunnlov. Professor i internasjonal rett Francis Boyle forklarer løsningen slik:

"En utmelding fra WHO`s Grunnlov kan oppnås ved å påberope seg "the Doctrine of Fundamental Change of Circumstances" under artikkel 62 i Wienna konvensjonen om Traktatretten. Artikkel 62 kodifiserer regelen om internasjonal lov, da kjent og fortsatt kjent som rebus sic stantibus. Derfor bør alle nasjoner påberope seg om grunnleggende endring av omstendigheter/rebus sic stantibus, selv om de ikke er medlem av Wienna konvensjonen om Traktatretten. Det var aldri vurdert eller gjort viten om eller noengang misstenkt på den tiden nasjoner ble kontraherende parter til WHO`s Grunnlov om at WHO en dag ville forsøke å endres til å bli en totalitær verdensomspennende medisinsk politistat med midler til forslag om endringer til det internasjonale helsereglementet - IHR og gjennom forslag til en pandemitraktat. Denne endringen i WHO:

(1) bryter med det essensielle grunnlaget for nasjonenes samtykke til å være bundet av WHO`s Grunnlov, og

(2) radikalt endrer omfanget av forpliktelser som fortsatt skal utføres under WHO`s Grunnlov."

 

Sitert av Francis A. Boyle

Juss Professor

Advokat.

 

Artikkel 62

Fundamental change of Circumstances/Grunnleggende endring av omstedigheter

1. En grunnleggende endring av omstendigheter som har skjedd med hensyn til de som eksisterte på det tidspunkt inngåelsen av en traktat, og som ikke var forutsett av partene, kan ikke påberopes som grunnlag for å si opp eller trekke seg fra avtalen med mindre:

(a) eksistensen av disse omstendighetene utgjorde et vesentlig grunnlag for samtykke fra partene som skal være bundet av traktaten;

(b) effekten av endringene er radikalt å rekonstruere omfanget av forpliktelser som fortsatt skal være utført i henhold til traktaten.

 

Oversatt og sitert fra Francis A. Boyle

 

Link til rebus sic stantibus -

DOCTRINE OF REBUS SIC STANTIBUS AND LAW OF INTERNATIONAL TREATY

 

Engelsk origianlversjon

broken image