De 10 viktigste punktene i de foreslåtte endringene i det internasjonale helsereglementet - IHR.

 

1. Skremsels propaganda: (artikkel 1, 5, 8 og 12)

WHOs General Direktør har total myndighet til å alene erklære en tidlig krise tilstand, såkalt Early Action Alert (EAA) og erklære pandemi (PE) i tillegg til en folkehelsekrise av internasjonal bekymring (PHEIC) uten demokratiske prosesser.

2. Karantene: (artikkel 24, 27 og vedlegg 4 og 8)

WHO kan avgjøre at reisende må settes i karantene

3. Reisedokumenter: (artikkel 35, 36, 37 og vedlegg 3 og 8)

Å kreve ytterligere helsedokumenter som testsertifikater mm.

4. WHO kan gi betinget godkjenning av medisiner for nødbruk: (vedlegg 6)

Å kreve at verdens befolkning vaksinerer og/eller bruker medisiner som i noen tilfeller kan ha betinget godkjenning.

5. Ikke-statlige aktører må overholde folkehelsetiltak: (artikkel 42)

Det kreves at «Ikke-statlige aktører» skal overholde myndighetenes diktater

6. Overvåking: (vedlegg 1-c-i)

Økt overvåkning og innskrenkning av privatliv pga mulige helsekriser

7. Spredning av patogener med pandemisk potensial: (artikkel 44 og vedlegg 1)

Det skal tilrettelegges for et delingssystem av patogener med pandemisk potensiale og deres genestiske sekvensdata i ett fordelingssystem mellom medlemslandene.

8. Nasjonal IHR-myndighet: (artikkel 4 og artikkel 44-e)

Det kreves at medlemslandene tilpasser menneskelige og økonomiske ressurser , samt justerer nasjonale lovverk ved å opprette en tilpasset nasjonal helsemyndighet som står i samsvar med den internasjonale helsemyndighet.

9. Utlevering av personopplysninger: (artikkel 45)

Å tillate offentliggjøring av private data

10. Sensur: (vedlegg 1-c-vi og vedlegg 1-5-vii)

Begrense ytringsfriheten for å motvirke det WHO anser som feilinformasjon og desinformasjon

 

Disse punktene er totalt uakseptable og bryter fullstendig med menneskerettighetene og suverenitetsprinsippet.

 

Link til dokumentene kan lastes ned og leses i sin helhet på denne nettsiden:

 

 

broken image