De 10 viktigste grunnene til avvise traktaten

 

1. Rammekonvensjon og et byråkrati hvor ingen kan stilles ansvarlig (artikkel 21)

2. Enorme kostnader (artikkel 20)

3. Massiv utvidelse av PHEIC (artikkel 10) (Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex)

4. Helse overvåkning basert på "en helse" politikken (artikkel 4-5)

5. Systematisk fordeling av patogener, noe WHO ser som fordelaktig (artikkel 12)

6. WHOs koordinerte laboratorienettverk (artikkel 1 og 12)

7. Fremskynde regulatorisk godkjenning av medisiner (artikkel 14)

8. Global forsyningskjede og logistisk nettverk (artikkel 13)

9. Fristillelse, slik at medisin industrien ikke kan holdes erstatningspliktig (artikkel 15)

10. Sensur (artikkel 18)

 

Mange har blandet sammen de foreslåtte endringene i IHR med traktaten, dette er fullstendig naturlig, da de samkjører to tunge avtaler på samme tid.

Traktaten vil sette opp en rammekonvensjon som ligner rammekonvensjonen for klimaendringer. Det vil være årlige møter hvor det vil avgjøres nye detaljer. Dette er uten demokratiske prosesser, men vil ha dyp innvirkning på livene til alle på jorden.

Gjennom disse forhandlingene forsøker de å skape et nytt medisinsk system. Dette kan likestilles med et karell, ved at de tar monopol på markedet. Da WHO avgjør hvilke medisinske produkter som vil være godkjent. De "relevante interessentene" som er involvert i disse forhandlingene bryr seg ikke om DEG. De forhandler om en internasjonal handelsavtale som er utformet for å omdirigere milliarder av offentlige og private midler, slik at de kan ha mulighet til å utvide den medisinsk farmaseutiske industrien dramatisk - Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex (PHEIC). I lavinntektsland ønsker de å bygge opp infrastrukturen, slik at det blir tilrettelagt for å selge mer medisiner og vaksiner, slik at de som har sikret seg avtaler vil kunne tjene på det.

 

I dette intervjuet går James Roguski gjennom det nyeste utkastet av Pandemitraktaten og James Roguski er tydelig, dette er fascisme!

 

 

Pandemitraktaten må stoppes

 

Link til dokumentene kan lastes ned og leses i sin helhet : https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb9/A_inb9_3-en.pdf