Ti grunner til å exitWHO

 

1. WHO ønsker økt makt

WHO ønsker å øke sin makt ved å få medlemslandene til å signere de juridisk bindende dokumentene - "Pandemitraktaten" og de foreslåtte endringer i det internasjonale helsereglementet, IHR.

2. Interessekonflikter og korrupsjon

WHO er hovedsaklig finansiert av bl.a. medisin industrien, private organinsasjoner osv. WHO har blitt korrumpert gjennom økonomiske donasjoner fra selskaper og ikke-statlige organisasjoner som påvirker WHOs politikk på måter som er til fordel for selskapene og organisasjonene gjennom en påvirkningsordning av enorme proporsjoner. WHO følger diktatene fra sine såkalte «relevante interessenter» mens de ignorerer behovene og ønskene til verdens befolkning.

3. Vaksine oppheng

WHO er påvirket av vaksineprodusenter og vaksineselgere som GAVI og Bill Gates. Dermed har WHO mistet fokus på sitt kjerneformål, som er å fremme helse. Nå er det overdrevet fokus på "vaksiner" som eneste løsning til bedre helse. Det nevnes ikke de som faktisk har fått forringet den generelle helsen. Alle andre vinkler og medisiner, som er utviklet for å forbedre helsen blir ignorert, til fordel for interessentenes produkter, som i siste instans er utformet for å tjene medisin industrien.

4.Byråkrati og forfall 

WHO domineres av byråkrater og teknokrater i medisin industrien, ikke kunnskapsrike helsepersonell, som har som mål å ta vare på pasienter og hjelpe dem med å opprettholde og forbedre helsen. WHO sløser bort enorme mengder summer på lønn til sine overbetalte ansatte og reiseutgifter i en slik grad at faktiske helserelaterte programmer er systematisk underfinansiert.

5. Frykt propaganda 

WHO har slått alarm og missbrukt sin rolle ved å erklære pandemi (Public Health Emergencies of International Concern (PHEICs)) ved utbrudd av apekopper og svineinfluensa (H1N1), mens de ikke klarer å håndtere mer reele utbrudd, slik som Ebola.

6. Elendige anbefalinger

WHO har kommet med inhumane og korrupte anbefalinger til støtte for utvidet bruk av farmasøytiske legemidler, som opiater og betingede godkjente vaksiner (mRNA), men har ikke informert at dette var en global medisinsk studie og vært åpne om dødsfall og vaksineskader relatert til den

7. Falsk helsemodell

WHO er altfor avhengig av det petrokjemiske baserte farmasøytiske, medisinske, yrkehusindustrielle komplekset, som praktiserer allopatisk medisin, som er designet for å endre og maskere symptomer i stedet for å faktisk forbedre helsen. WHO tilbyr ikke et forum for klinisk
og vitenskapelig diskusjon eller debatt og marginaliserer naturlige helbredelsesmodaliteter.

8. Feil 

WHO har gjentatte ganger vist at de er totalt uvillig og ute av stand til å lære av sine feil fra fortiden. De fortsetter å systematisk kaste bort penger, mens de gir forferdelige råd basert på den korrupte innflytelsen fra medisin industrien og bl.a. Bill Gates

9. Ikke opplysende 

Delegatene til Verdens helseforsamling er ikke-valgte, har immunitet, er ukjent for folket de utgir seg for å representere og helt ute av kontakt med behovene og ønskene til folket i deres respektive nasjoner.

 

10. Hemmelighold

WHO opererer i hemmelighet og mangler åpenhet. Altfor mye av det som gjøres av WHO forblir skjult. Det vi har lært er fryktelig. Det vi ikke vet, kan være mye verre.

Videre begrunnelse ligger under fanen "Hvorfor exitWHO?"


broken image