DiiA - Én-helse og Én app til å kontrollere alle

Av Kristina - Foreningen exitWHO!!

 

broken image

WHO i [1]samarbeid med FN og WEF ønsker ansvar over all helse, og dermed kontroll over alt liv gjennom IHR og pandemi-traktaten. Dette går under begrepet "One Health", dette omfatter dyr, mennesker, natur og klima!
På FHI sine [2]nettsider står det at:

"Bekjempelse av nye helsetrusler, matbårne sykdommer, zoonoser og antibiotikaresistens er alle sentrale arbeidsområder i Én-helse. Videre er Én-helse nært knyttet til klimaendringer og miljøstudier."

Så på bakgrunn av denne ideologien vil da alle midler kunne tas i bruk, uansett hvor usunn den måtte være og uansett hvor motstridende avgjørelser som skulle bli tatt. Dette er en skremmende utvikling, hvor WHO, i samarbeid med FN, FHI og EU m.fl. samarbeider slik at tilpasninger i lovverket skjer, med mål om at WHOs One Health blir innført. Vi ser at dette står tydelig forklart på FHI sine [3]nettsider:

"Det er en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse."

Vi ser lovverket tilpasses fortløpende med nye høringsforslag, som blir vedtatt og uten at media tar opp de forskjellige sakene. Dette er en stor grunn til bekymring, samtidig er pressen totalt tyst i forhold til flere meget alvorlige lovendringer og resultatet er at folket er totalt uinformert!

One Health står også godt beskrevet på WHO sine egne [4]nettsider, og på [5]nettsiden til regjeringen i England står det at:

" The One Health approach can be used to tackle key impacts of climate change on public health, such as antimicrobial resistance, zoonotic disease and food and water safety and security."

"World Health Organisation (WHO) is an international advocate for One Health and emphasises the approach in the Pandemic Preparedness, international treaty draft. One Health also features in several global commitments, such as the United Nations Sustainable Development Goals and Paris Agreement on climate change."

Med WHO avtalene, permanent forskriftshjemmel §4-3a og svekkelse i menneskerettighetene, kan WHOs En-Helse dermed bli brukt til å håndtere "alt", inkludert klimaendringenes påvirkning på folkets helse og de eventuelle farene det måtte bety, også med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen å støtte seg på.

Hvordan vil en slik app se ut og hva vil den inkludere?

Det har kommet informasjon rundt en løsning, som har blitt utviklet av, og blir benyttet i Ukraina kalt [6]DiiA!, som betyr action - "The state in a smartphone" ble introdusert med Zelensky tilstede på den 3dje "Diia Summit". Dette har det ikke blitt satt fokus på i Norge, men er både ekstremt interessant og viktig å følge med på. Da den digitale utviklingen rommer mye større muligheter og dermed større begrensninger enn vi er oppdatert om. Norge samarbeider om [7]prosjektet.

DiiA er en app som blir utviklet fortløpende (in real time) og ble sluppet i 2020. Siden den gang har det skjedd både en helsekrise og krig i Ukraina, dermed har de benyttet seg av muligheten til å oppdatere appens funksjoner fortløpende ettersom behovet har oppstått, også gjennom krigen med [8]Russland. Det er overført store beløp til ukrainske arbeidere og til regjeringen gjennom denne [9]løsningen, DiiA.
De har uttalt at dette skaper en fantastisk mulighet, som gjør livet enklere for det ukrainske folk, da de nå er nærmere en "alt-i-en" app eller "The state in a smartphone".

Den første internasjonale "DiiA summit" ble gjennomført [10]24 mai 2022 i Davos, på verdens økonomiske forum (WEF). EU4DigitalUA støttet og promoterte DiiA, og jobber fortsatt aktivt med utforming av digitale løsninger. Sist var 6 desember 2023, det er mulig å lese mer om EU4Digital [11]her. EU4Digital og DiiA [12]samarbeider om den digitale fremtiden for oss alle!

Foreløpig inkluderer denne [13]appen tilgang til over 70 offentlige tjenester, og flere digitale dokumenter, bl.a. ID kort, utenlandsk biometrisk pass, studentbevis, førerkort, bil registrering, forsikring, skatte nr, fødselsattest, samtidig som flere tjenester legges inn i appen kontinuerlig gjennom konstant utvikling og oppdateringer. Ukraina er modell landet for digital ID, da denne ID`en er gyldig overalt. DiiA appen er juridisk gyldig, på samme nivå som dokumentasjon i plast og papir form. DiiA kan brukes til å betale bøter og gjeld, avgi stemme ved valg og det påstås at over 27,7 millioner mennesker var brukere av DiiA pr. des. 2022
 

broken image

DiiA som global standard

[14]DiiA city - den [15]digitale hovedstaden, hvor de frister med lav skatt og ønsker de mest talentfulle, dyktigste folk og firmaer fra hele verden til å etablere seg, og å bygge opp denne digitale byen. Prosjektet ble lansert 14. desember 2021 og er godt i gang med den digitale fremtidsbyen.

Når DiiA nå vil bli en "alt-i-en" app og var vellykkede i å innføre korona pass, som ble godkjent av [16]EU i 2021, kan dette få enorme konsekvenser. Om Norge underskriver WHO avtalene og DiiA, som samarbeider med EU4Digital er det ikke urealistisk at dette blir innført globalt som en vaksinepass ordning. Det vil i så fall bety at de som ikke har oppdatert medisinsk anbefaling vil bli blokkert ute fra alt det denne appen måtte romme. Frem til nå er det veldig mye og hvis vi mister våre kontanter, da [17]Norges Bank jobber med muligheten til å få utstede digitale sentralbankpenger (DSP), kan det virkelig få konsekvenser. Norges bank omtaler DSP slik:

"Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. Norges Bank utreder nå om DSP bør innføres i Norge."

Slik ble DiiA omtalt i [18]2021 av Ukraina og EU:

"Vaccination is the only way to protect yourself from the disease and return to your usual life. Today, everyone can get vaccinated and be protected. When a person completes the course of immunization against COVID-19, that is, receives 2 doses of the vaccine, it will be possible to generate a vaccination certificate in the app or on the portal of DiiA."

På WHOs [19]nettsider står det:

"As the trust anchor, WHO is implementing an onboarding process to establish technical and governance procedures for digital trust between WHO and each Member State, and thus, between Member States participating in the trust network."

"These public keys then can be used to verify that digitally signed health credentials (e.g. Immunization cards, health records) were issued by a recognized authority in the GDHCN."

Om DiiA eller lignende innføres med et globalt vaksine pass, vil det bli et totalt digitalt totalitært samfunn. Det er viktigere enn noen gang å være bevisste på våre personlige valg, både når det kommer til bruk av kontanter, handle i butikk fremfor på nett og å si NEI til WHO avtalene!