Mail aksjon angående IHR og pandemi traktaten

Flott om alle sender mail til alle stortingsrepresentanter, medier og alle aktuelle

(e-post adresser til stortingsrepresentantene ligger i bunnen av dette skrivet)

 

Forslag til utforming av mail, men bruk gjerne egne ord om du ønsker det:

 

Det kreves med dette at Norges delegasjon:

- nekter innføring og implementering av En-Helse (One Health)

- beskytter nordmenns rett til å reise utenlands uten vaksinepass eller annet krav til medisinering, co2 kvoter mm.

- krever at artikkel 24 og 27 ikke blir omgjort på noen måte. Det er totalt uakseptabelt å vurdere og å legge til eller trekke fra, slik at det muliggjør å sette reisende i karantene (artikkel 24) og å formidle dette (artikkel 27).

- påpeker artikkel 31 at det i de eksisterende IHR (2005) er i klart brudd med Nuremberg Koden og at det blir fullstendig fjernet fra IHR.

- fullstendig avviser forslag til en “pandemi-traktat” og gjør alt i sin makt til å påvirke andre nasjoner til å avvise pandemi-traktaten i sin helhet.

- stanser all forhandling rundt søk og deling av patogener med mulighet for profitt potensiale når det angår pandemiske patogener. Samt slå ned på WHOs ønske om et koordinert laboratorie nettverk og patogenetisk tilgang, et såkalt fordelings system. Dette minner i all hovedsak om spredning av biologiske våpen og toksin våpen, og må forhindres til enhver pris.

Hva er biologisk våpen? 

Inn under denne definisjonen finnes bl.a. kopper, pestbakterien, ebola og anthrax m.fl

Nettopp det WHO ønsker at alle nasjoner bygger ut med egne delings databaser, slik at dette deles med alle WHOs medlemsland, se https://www.forskning.no/virus-terrorisme-bakterier/bakgrunn-hva-er-biologiske-vapen/1049187

Dermed er dette et totalt brudd på biologi konvensjonen av 1975 “Biologivåpenkonvensjonen er en internasjonal avtale om forbud mot utvikling, produksjon og lagring av biologiske våpen og toksinvåpen, samt om ødeleggelse av slike våpen.”

 

FN - Kjemivåpenkonvensjonen

"Kjemivåpenkonvensjonen setter et totalforbud mot kjemiske våpen og pålegger at stater eller virksomheter ødelegger lagre som fortsatt finnes av slike våpen. Konvensjonen skal også bidra til at farlige stoffer ikke kommer på avveie, for å hindre at de brukes til å lage kjemiske våpen.

Konvensjonen navngir typiske stoffer som er betraktet som kjemiske våpen i kraft av sine egenskaper, eller som kan benyttes i produksjonen av kjemiske våpen. Virksomheter som lagrer og bruker navngitte kjemiske stoffer, eller som ved syntese fremstiller visse organiske kjemikalier, er underlagt konvensjonen."

 

Disse forhandlingene må opphøre momentant, da WHO har kommet med fullstendig urimelige forslag til IHR og pandemi-traktaten, setter menneskerettighetene i fare, oppfordrer til brudd på Nuremberg koden, Norges Grunnlov §1 og siden WHO viser seg til å være en fremmer av brudd på biologivåpenkonvensjonen, da er det gått så langt at vi må trekke Norge ut av WHO momentant!

 

Hvordan forlate WHO?

Liste over e-post adresser:

 

postmottak@hod.dep.no, anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no, grunde.kreken.almeland@stortinget.no, per-willy.amundsen@stortinget.no, marit.arnstad@stortinget.no, henrik.asheim@stortinget.no, jorodd.asphjell@stortinget.no, nikolai.astrup@stortinget.no, asmund.aukrust@stortinget.no, seher.aydar@stortinget.no, maria.aasen-svensrud@stortinget.no, rigmor.aasrud@stortinget.no, ase.kristin.ask.bakke@stortinget.no, une-aina.bastholm@stortinget.no, lan.marie.nguyen.berg@stortinget.no, kirsti.bergsto@stortinget.no, nils.t.bjorke@stortinget.no, alfred.jens.bjorlo@stortinget.no, sivert-haugen.bjornstad@stortinget.no, jone.blikra@stortinget.no, olaug.bollestad@stortinget.no, sandra.borch@stortinget.no, tina.bru@stortinget.no, sandra.bruflot@stortinget.no, erlend.svardal.boe@stortinget.no, lise.christoffersen@stortinget.no, tor.inge.eidesen@stortinget.no, harek.elvenes@stortinget.no, ola.elvestuen@stortinget.no, liv.kari.eskeland@stortinget.no, mona.fageras@stortinget.no, mahmoud.farahmand@stortinget.no, bengt.fasteraune@stortinget.no, ingrid.fiskaa@stortinget.no, nils-ole.foshaug@stortinget.no, ingunn.foss@stortinget.no, peter.christian.frolich@stortinget.no, kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no, torgeir-knag.fylkesnes@stortinget.no, masud.gharahkhani@stortinget.no, sigbjorn.gjelsvik@stortinget.no, heidi.greni@stortinget.no, olve.grotle@stortinget.no, himanshu.gulati@stortinget.no, kamzy.gunaratnam@stortinget.no, carl.i.hagen@stortinget.no, margret.hagerup@stortinget.no, terje.halleland@stortinget.no, lars.haltbrekken@stortinget.no, eva-kristin.hansen@stortinget.no, rasmus.hansson@stortinget.no, vein.harberg@stortinget.no, ragnhild.male.hartviksen@stortinget.no, aleksander.oren.heen@stortinget.no, linda.helleland@stortinget.no, trond.helleland@stortinget.no, kari.henriksen@stortinget.no, silje.hjemdal@stortinget.no, bard.hoksrud@stortinget.no, odd.harald.hovland@stortinget.no, mani.hussaini@stortinget.no, marian.abdi.hussein@stortinget.no, margrethe.haarr@stortinget.no, geir.adelsten.iversen@stortinget.no, frode.jacobsen@stortinget.no, tor-andre.johnsen@stortinget.no, kari-anne.jonnes@stortinget.no, geir-asbjorn.jorgensen@stortinget.no, mudassar.kapur@stortinget.no, tom.einar.karlsen@stortinget.no, kari-elisabeth.kaski@stortinget.no, birgit.oline.kjerstad@stortinget.no, per.vidar.kjolmoen@stortinget.no, kathrine.kleveland@stortinget.no, jenny.klinge@stortinget.no, lisa.marie.ness.klungland@stortinget.no, eigil.knutsen@stortinget.no, turid.kristensen@stortinget.no, mimir.kristjansson@stortinget.no, may.britt.lagesen@stortinget.no, erlend.larsen@stortinget.no, stein-erik.lauvas@stortinget.no, kirsti.leirtro@stortinget.no, kathy.lie@stortinget.no, geir-inge.lien@stortinget.no, hans-andreas.limi@stortinget.no, anne.kristine.linnestad@stortinget.no, sylvi.listhaug@stortinget.no, tobias.drevland.lund@stortinget.no, heidi.lunde@stortinget.no, per.lundteigen@stortinget.no, iaudun.lysbakken@stortinget.no, mari.holm.lonseth@stortinget.no, tove.elise.madland@stortinget.no, sofie.marhaug@stortinget.no, marie.sneve.martinussen@stortinget.no, oystein.mathisen@stortinget.no, guri.melby@stortinget.no, linda.monsen.merkesdal@stortinget.no, ola.borten.moe@stortinget.no, tuva.moflag@stortinget.no, anna.molberg@stortinget.no, siv.mossleth@stortinget.no, bjornar.moxnes@stortinget.no, ole.andre.myhrvold@stortinget.no, gro-anita.mykjaland@stortinget.no, sverre.myrli@stortinget.no, hans.inge.myrvold@stortinget.no, tellef.inge.morland@stortinget.no, marius.arion.nilsen@stortinget.no, mona.nilsen.ap@stortinget.no, helge-andre.njastad@stortinget.no, willfred.nordlund@stortinget.no, hege.bae.nyholt@stortinget.no, marianne.sivertsen.ness@stortinget.no, irene.ojala@stortinget.no, dagfinn-henrik.olsen@stortinget.no, helge.orten@stortinget.no, marte.mjos.persen@stortinget.no, tage.pettersen@stortinget.no, abid.raja@stortinget.no, kjell.ropstad@stortinget.no, sveinung.rotevatn@stortinget.no, else-marie.rodby@stortinget.no, even.amandus.roed@stortinget.no, nils.kristen.sandtroen@stortinget.no, per-martin.sandtroen@stortinget.no, jan-tore.sanner@stortinget.no, gisle.meininger.saudland@stortinget.no, ingjerd.schou@stortinget.no, lise.selnes@stortinget.no, aslaug.sem-jacobsen@stortinget.no, runar.sjastad@stortinget.no, andre-n.skjelstad@stortinget.no, bjornar.selnes.skjeran@stortinget.no, torstein.solberg@stortinget.no, roy.steffensen@stortinget.no, sveinung.stensland@stortinget.no, aleksander.stokkebo@stortinget.no, morten.stordalen@stortinget.no, marit.knutsdatter.strand@stortinget.no, bengt.rune.strifeldt@stortinget.no, rune.stostad@stortinget.no, siri.gasemyr.staalesen@stortinget.no, trine.lise.sundnes@stortinget.no, frank.edvard.sve@stortinget.no, marie.eriksen-soreide@stortinget.no, terje.sorvik@stortinget.no, hadia.tajik@stortinget.no, bard.ludvig.thorheim@stortinget.no, ingvild.wetrhus.thorsvik@stortinget.no, ove.trellevik@stortinget.no, anette.trettebergstuen@stortinget.no, tone-wilhelmsen.troen@stortinget.no, christian.tybring-gjedde@stortinget.no, mathilde.tybring-gjedde@stortinget.no, per.olav.tyldum@stortinget.no, dag-inge.ulstein@stortinget.no, andreas.sjalg.unneland@stortinget.no, truls.vasvik@stortinget.no, torbjorn.vereide@stortinget.no, solveig.vitanza@stortinget.no, lene.vagslid@stortinget.no, lene.westgaard-halle@stortinget.no, erlend.wiborg@stortinget.no, grete.wold@stortinget.no, morten.wold@stortinget.no, elise.waagen@stortinget.no, freddy.andre.ovstegard@stortinget.no