Oppfordring til å skrive mail til statsministeren angående IHR og traktaten!

 

Kopiert.

Oppfordring: Send dette til Jonas G. Støre innen 1. desember. Hans epostadresse: postmottak@smk.dep.no

VEDR FORHANDLINGER OM NY INTERNASJONAL HELSEFORSKRIFT ( IHR )OG PANDEMITRAKTAT – WHO.

Jeg vil med dette gjøre oppmerksom på – og minne om at 1. Desember 2023 er fristen for hver og en av verdens ledere i alle nasjoner til å avvise endringene i de internasjonale helseforskriftene ( IHR ) som ble vedtatt av den 75. generalforsamling i WHO 27. mai 2022.

I henhold til artikkel 61 i gjeldende internasjonale helseforskrifter ( IHR ), har du som en av verdens ledere, myndighet til å sende en enkel melding til WHO og informere dem om din beslutning om å avvise endringene for DIN nasjon!

De aktuelle endringene ble sendt inn 24. mai 2022 av følgende nasjoner: Australia, Bosnia-Hercegovina, Colombia, EU og dens medlemsland, Japan, Monaco, Republikken Korea, Storbritannia og USA .

Endringene ble vedtatt bare tre dager senere 27. mai 2022, uten mulighet for offentlig diskusjon, debatt eller kommentarer.

Jeg lurer på om de norske delegatene har informert deg på riktig måte om konsekvensene av deres handlinger?

Jeg lurer også på om du har blitt gjort oppmerksom på disse endringene og myndigheten du har til å avvise dem?

Jeg oppfordrer deg til å påberope deg din myndighet i henhold til artikkel 61 i det internasjonale helseforskriften ( IHR ) og sende et offisielt brev til WHO som informerer dem om din beslutning om å avvise endringene som ble vedtatt 27. mai 2022, og jeg oppfordrer deg til å gjøre dette innen fristen som er 1. Desember 2023!

Dette er noe som ikke har kommet klart frem da offentlig informasjon og debatt om denne saken har vært svært begrenset!

Desto viktigere er det da å vite at alle nasjoner har frist 1. Desember 2023 til å avvise fra endringene i IHR fra Mai 2022 ( 18 mnd frist ). Ved å avvise endringene beholder vi 18 mnd fristen fra Mai 2024, istedet for 10 som er foreslått! Det samme gjelder fristen på 24 mnd for ikrafttreden av IHR, som er foreslått til 12 mnd.!

Det er ingen grunn til å tro at befolkningen vil få kjennskap til innholdet som det forhandles om, før det skal stemmes over i Mai 2024. Arbeidsgruppen til WHO har sagt at de ikke blir ferdig med behandlingen til Januar 2024 slik bestemmelsen sier ( 4 mnd. Frist ). Dermed forsøker WHO å unngå sine egne regler........

Det hjelper lite at Norge - og andre land ikke ønsker å miste sin suverenitet, hvis vi blir bundet av et flertall som eventuelt godtar en slik bestemmelse!

Endringene i IHR vil få alvorlige konsekvenser for den fremtidige folkehelsen og det er derfor nødvendig at vi får en åpen debatt som inkluderer hele befolkningen!

Norge har ingen hast og ansvarlig myndighet kan - og MÅ derfor avstå fra IHR Mai 2022 innen 1. Desember 2023, så har vi bedre mulighet til å nøye vurdere de nye forskriftene og utsette hele prosessen!


broken image