Oppfordring!

 

Oppfordrer ALLE til å sende mail til alle de 169 representantene på Stortinget.


Angående 2 votering 4/1-24 kl. 14:00 paragraf 4-3a i smittevernloven.
Da Professor Tvedt er tydelig, kan dette ikke vedtas!
Ingvild Kjerkol har vært tydelig i sin positivitet ift. WHO og avtalene som skal signeres, mest sannsynlig i Mai -24. Legger denne og flere lov endringer til rette for at WHO avtalene (IHR og traktaten) ikke bryter norske lover!
Det er ekstremt viktig at dette ikke vedtas, da Norge underlegger seg WHOs kommando.
Det har aldri vært en folkeavstemning ift medlemskap med WHO, dette er minimums kravet ift. så ekstreme lovendringer.
Vi kan ikke la dette gå igjennom uten en konsekvens analyse, da dette gjør at Norges nasjonale og individenes suverenitet står i direkte fare for overføring til WHO.
Dette er totalt uakseptabelt!
Samtidig vil dere som sitter i deres jobber bli totalt overflødige. Da alt som vedtas under de lovendringer, inkludert alt tilknyttet denne, vil dere, om dette faktisk vedtas, være uten mulighet for påvirkning.
Forventer at dere snur umiddelbart i denne saken!

Med Hilsen

broken image