Mail aksjon - massemedia

Siden media ikke tar opp WHO avtalene og følger progresjonen nøye, er det viktig at vi presser på og "tipser" alle medier om foredraget på Litteraturhuset på lørdag.

Forslag til tekst, eller lag din egen:

Da det foregår forhandlinger om det internasjonale helse reglement (IHR) og en ny pandemi traktat med alle medlemsland i Verdens Helseorganisasjon (WHO),er det foredrag på Litteraturhuset førstkommende lørdag 27/4 Kl 12:00.

Der vil Professor Tvedt og Advokat Heier gå igjennom de aktuelle arbeidsdokumentene slik de fremgår i prosessen nå.

Dette er veldig viktig å følge med på, da disse avtalene vil ha sterk innflytelse på hvordan Norge og WHOs medlemsland vil håndtere fremtidige kriser.

https://www.binders.info/globalisering-av-norsk-helsejus/

 

Mvh

 

 

e-post adresser:

03030@nrk.no

2400@dagbladet.no

tips@aftenposten.no

tips@dn.no

vaktsjef@ntb.no

tips@vl.no

p4@p4.no

2200@vg.no

journalisten@journalisten.no

nyhetssjefer@e24.no

tips@agderposten.no

tips@ao.no

redaktor@vartoslo.no

klassekampen@klassekampen.no

tips@abcnyheter.no

tips@sykepleien.no

post@juridika.no

of@legeforeningen.no

post@advokatforeningen.no